2021, digitaliseringens verkliga år -
7 skäl till att ta steget
aol1.png

Enkelt –

Hur du upprättar årsredovisningen påverkas inte av digital inlämning. Du slipper all pappershantering och behöver inte kontrollera i efterhand att den kommit in till Bolagsverket.

Logiskt flöde -

Du laddar upp den färdiga och påskrivna årsredovisningen till Bolagsverket från ditt bokföringsprogram. Där loggar kunden (VD och styrelse) in och signerar den digitalt, exempelvis via Bank-id. Sedan får kunden en digital kvittens.

Minskar risken för fel –

Bokföringsprogrammen och Bolagsverkets system förvarnar om något går fel.

Mycket bättre för miljön –

Digital inlämning minskar mängden utskrivna dokument, kuvert och transporter av mängder av dokument. Ur hållbarhetssynpunkt är det helt orimligt att skriva ut det man gjort i ett program och posta till en myndighet, som sedan ska omvandla informationen till digital form igen.

Säkrar korrekt process för årsredovisningen –

Digital signering under processen och digital inlämning leder till att rätt ordning följs: Redovisningskonsulten/ekonomi gör klart årsredovisningen. Styrelsen undertecknar. Sedan går den till revisorn om bolaget har en sådan, som då sannolikt inte behöver göra så mycket. Därefter eventuella justeringar. Och så fastställande på bolagsstämman. Därefter skickar du in årsredovisningen digitalt.

Underlättar administrationen för Redovisningskonsulten/ekonomi och kunden –

All informationshantering går snabbare digitalt. Att skriva ut, skicka och skanna in pappersdokument tar väldigt mycket tid. Lagringen av rätt information på rätt plats kan automatiseras. Sökning, lagring och kopiering underlättas.

Bidrar till ett digitalt, framtidssäkrat arbetssätt – Automatiseringen av rutinuppgifter ökar och blir allt lättare att utforma efter ditt och företagets behov. 

Vill du ha hjälp att ta steget? Vi har expert inom digitalisering som hjälper dig igång!