AGI - vad är det?

Arbetsgivardeklaration på Individnivå

ArbetsGivardeklaration på Individnivå innebär att du som arbetsgivare ska redovisa in de anställdas lön per månad, istället för som tidigare för helår, till Skatteverket.

Det innebär för den anställde att den från och med slutet av februari se vad dennes arbetsgivare har redovisat för lön och annan ersättning till Skatteverket varje månad.

 

Vill ni ha hjälp med att komma igång och/eller få hjälp med kontrolluppgifterna för 2018 som ska, precis som tidigare år, rapporteras in per helår - kontakta oss på Meriva - vi är experter på löner!