Ny arbetsgivaravgift för unga mellan 15-18 år

Det ska vara gynnsamt att anställa unga

Från och med den 1 Augusti 2019 blev det nya arbetsgivaravgifter för ungdomar fyllda 15 år till och med 18 år.


Enligt de tidigare reglerna betalades det fulla arbetsgivaravfgifter för alla som är födda 1954 eller senare.


De som är födda 2001-2003 kommer det nu att vara en arbetsgivaravgift på 10,21%.


Arbetsgivaravgiften gäller på lön och ersättningar upp till 25 000kr per månad.


Skulle lönen överstiga 25 000kr per månad är det full arbetsgivaravgift som ska betalas på den del som överstiger 25 000kr.