Image by Ben Kolde

FÖRDELAR MED MERIVA

VI SÄNKER DINA KOSTNADER

Genom att outsourca hela eller delar utav din bokföring kan du sänka dina kostnader.

ERFARENHET

Vi har stor erfarenhet från olika branscher i både mindre och större skala. Vi tar oss an företag med bara några verifikationer om året samt företaget med flera verifikat om dagen. Antingen det gäller löpande bokföring eller endast bokslut, vi hjälper er med era behov.

20201123_124643.jpg
aol2.png

AUTOMATISKA
FLÖDEN

Vi hjälper dig att se över dina ekonomiska flöden, och ställa in de delar som du behöver för att bli digital och effektiv i din bokföring.

INTEGRATIONSLÖSNINGAR

Med hjälp av vårt systerföretag olika integrationslösningar kan vi koppla ihop dina system för enklare och effektivare bokföring.

Trösta
Web Samråd

UTBILDNING & KONFIGURATION

Vi installerar, ställer in och utbildar Er i Vismas olika bokförings- och löneprogram.