Ändrade momsregler 1 Januari 2020

Den 1 Januari 2020 träder nya momsregler i kraft inom EU som påverkar företag med varor internationellt.

Det är en hel del nyheter i det nya regelverket bland annat följande:

 - Nya dokumentations- och beviskrav i samband med gränsöverskridande handel inom EU.

 - Utökade formella krav för tillämpning av undantag från moms för gränsöverskridande försäljningar Förutom ovan kan man ta del av aktuella momsregler på skatteverkets hemsida.