Sänkt aktiekapital i privata aktiebolag 2020?

I början av september 2019 föreslog regeringen sänkt krav på aktiekapital för privata aktiebolag från 50 000 kronor till 25 000 kronor.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Förslaget syftar till att underlätta för mindre företag att etablera sig och bedriva verksamhet i aktiebolag.

Genom detta förslag finner regeringen inte bara ovan möjlighet utan även att det ökar sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten i Sverige.