Korttidspermittering förlängs till 30 juni 2021

Redovisningskonsult

Regeringen har meddelat att korttidspermitteringen förlängs till och med den 30 juni 2021.

Det nya regelverket beräknas att träda i kraft i februari 2021 och gälla retroaktivt från den 1 december 2020. Det nya regelverket kommer innebära förändringar kring till exempel karenstid och antal stödmånader. 

Tänk på att du inte kan ansöka om stöd enligt det nya regelverket innan lagändringen träder i kraft. Du ska alltså inte göra en ny ansökan nu.

Villkor för att få stödet

  • Stödet gäller för arbetsgivare som är juridiska personer eller fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, föreningar och stiftelser. Ensamföretagare i enskild firma samt vissa offentliga aktörer kan inte få stödet.

  • Företaget ska ha drabbats av tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som inte har kunnat förutses eller undvikas.

  • Det ska finnas stöd för korttidsarbete i centrala/lokala kollektivavtal eller i egna avtal.

  • Arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader.

  • Företaget får, vid tidpunkten för ansökan, inte vara på obestånd, under rekonstruktion eller skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning.

 

 

Omsättningsstöd till enskilda firmor införs av regeringen

Många enskilda firmor har drabbats ekonomiskt under den pågående pandemin. Med detta i beaktande har regeringen fattat beslut om att införa omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Stödet träder i kraft den 9 november och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vill du ha hjälp av oss? Kontakta oss idag