Omställningsstödet för maj-juli 2020, vad gäller?

Meriva-Corona2.jpg

Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat under stödperioderna maj respektive juni och juli 2020, jämfört med motsvarande månader under 2019.

Den minskade nettoomsättningen ska så gott som uteslutande vara en konsekvens av sjukdomen covid-19.

Vill du ha hjälp av oss för att stämma av om du är berättiggad?
Kontakta oss idag

Ansök senast 30 november
 

Senast den 30 november 2020 kan ni ansöka om stöd för maj samt juni och juli. Ni behöver göra separata ansökningar för respektive period.​