Visste du att...
kelly-sikkema-WIYtZU3PxsI-unsplash.jpg

Skattefri parkering och gåva

Tillfälliga skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen och för gåvor till anställda som gällde under en del av 2020 kommer fortsatta gälla och förlängs under 2021.

Det blir fortsatta ersättningar

Regeringen beslutade att ersättning för karensavdrag, 14 karensdagar till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper samt läkarintygsfri tid förlängs till och med den 30 juni 2021.

multi-storey-car-park-1271917_640.jpg

Företagsstödet förlängs

Riksdagen godkände regeringens förslag om förlängt omställningsstöd till egenföretagare och stödet till handelsbolag till och med juni 2021.

photographer-1150033_640.jpg
25151096-female-executive-using-laptop-a

Missade du att...

Den 19 januari 2021 lämnade Bolagsverket in en hemställan till regeringen om obligatorisk digital ingivning av årsredovisningar för vissa aktiebolag.

En obligatorisk digital inlämning är ett steg mot förenkling och ökad nytta av årsredovisningsinformation.